santjuliaderamis.cat

L’OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL SUBVENCIONA L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUS CATALÀ

26 de gener de 2022

Gràcies a una subvenció d’aquesta oficina depenent del Despartament de Cultura de la Genenralitat de Catalunya que ascendeix a 1.020.-€, l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis ha pogut adquirir durant aquest passat 2021 llibres i diaris per a la Biblioteca Municipal Neus Català, equipament cultural municipal adscrit recentment al Sistema de Lectura Pública de Catalunya. Aquesta adquisició ha permès millorar el seu fons bibliogràfic i ja es pot trobar a les lleixes de la biblioteca.

Amb el mateix objectiu de millorar els serveis de la biblioteca, recentment l’Ajuntament ha sol·licitat un altre ajut per al mateix concepte dins de la convocatòria de subvencions per a l’adquisició de llibres destinats
a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya amb càrrec als Fons Next Generation UE.