santjuliaderamis.cat

L’AJUNTAMENT REP UNA SUBVENCIÓ DEL DIPSALUT PER FINANÇAR EL MANTENIMENT DEL CONSULTORI DE MEDINYÀ

1 de març de 2022

L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT) per mitjà de la convocatòria per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals ha tornat a concedir un ajut a l’Ajuntament per a finançar les despeses ordinàries del funcionament del consutori de Medinyà com ara electricitat, subminstre de gasoil per calefacció, telèfon, neteja, etc. dels anys 2020 i 2021. Aquest ajut ha suposat un ingrés de 3.742,64.-€