santjuliaderamis.cat

L’AJUNTAMENT REP UN AJUT DEL DEPARTAMENT DE CULTURA PER RECUPERAR UN PAVIMENT D’OPUS SIGNINUM A L’ERMITA DELS SANTS METGES

22 de juny de 2022

 

Durant el mes de juny de 2021, l’empresa especialitsta Signinum Restaura va realitzar, per encàrrec de l’Ajuntament les intervencions de conservació-restauració de diverses estructures arqueològiques a l’entorn de l’església dels Sants Metges, i més concretament la recuperació d’un paviment d’Opus signinum.

Amb l’objectiu de facilitar la recuperació de la lectura original de l’estructura, afavorir la seva comprensió i alhora poder garantir-ne la seva conservació i estabilitat, les obres han volgut mantenir des de bon principi el respecte pels elements de l’obra original, tant pel que fa als materials (l’aparell constructiu, la pedra, els morters, etc.) com també als testimonis constructius que hagessin pogut deixar empremta.

L’execució d’aquestes obres ha comptat amb el suport de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat qui, per mitjà de la convocatòria d’ajudes per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic de l’any 2021, va aportar-hi un 25% de la despesa.