santjuliaderamis.cat

LA DIPUTACIÓ DE GIRONA SUBVENCIONA LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ DELS ACCESSOS A L’ENTORN DE L’ERMITA DELS SANTS METGES I CAN BOTA

24 de gener de 2022

Gràcies a una ajut del gabinet de Presidència de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis ha pogut dur a terme unes obres àmpliament reclamades consistents en millorar la comoditat dels accessos a l’ermita romànica dels Sants Metges i l’equipament can Bota. Amb la subvenció, de 15.000.-€, s’ha pogut cofinançar l’execució de les obres consistents en refer un paviment de terra estabilitzada per tal de solucionar el problema actual de deteriorament dels accessos. S’ha fet un rebaix previ amb el necessari seguiment arqueològic (BCIN): aixecament de rests trobades i memòria de seguiment. Després de rebaix s’han compactat les pròpies terres de l’excavació i s’ha aplicat el paviment d’acabat.

Així mateix s’ha refet el sistema de recollida de pluvials, una escala d’accés i s’ha arreglat unapart d’un muret de pedra que estava malmès.