santjuliaderamis.cat

LA DIPUTACIÓ DE GIRONA SUBVENCIONA LA REDACCIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE MUNICIPAL DE SANT JULIÀ DE RAMIS I MEDINYÀ

26 de gener de 2022

Gràcies a una subvenicó de la Diputació de Girona que ascendeix a 4.468,80.-€, l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis ha pogut iniciar la redacció del Pla Local d’Habitatge de Sant Julià de Ramis i Medinyà, un document que permetrà realitzar un anàlisis de la situació actual del municipi en quan a l’existència i accés a l’habitatge, que ajudarà a definir les estratègies i concretarà les actuacions a promoure o desenvolupar des del govern local en relació al sòl i al sostre residencial, existent o de nova creació, amb l’objecte de fomentar l’assoliment del dret dels ciutadans a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles. la redacció d’aquest estudi s’ha inicita aquest passat any 2021 amb l’ajuda de l’empresa Territoris XL, especialitzada en aquests tipus de treballs, i l’intervenció dels serveis tècnics municipals.