santjuliaderamis.cat

LA DIPUTACIÓ DE GIRONA SUBVENCIONA LA REDACCIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE MUNICIPAL DE SANT JULIÀ DE RAMIS I MEDINYÀ

21 de novembre de 2022

Gràcies a una subvenció de la Diputació de Girona que ascendeix a 4.545,60.-€, l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis ha pogut finalitzar els treballs de redacció del Pla Local d’Habitatge municipal, amb la redacció del Pla d’Acció. Després de realitzar un anàlisis de la situació actual del municipi en quan a l’existència i accés a l’habitatge, aquesta segona fase defineix les estratègies i concreta un seguit d’accions a promoure o desenvolupar des del govern local en relació al sòl i al sostre residencial, existent o de nova creació, que tenen per objectiu fomentar l’assoliment del dret dels ciutadans a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles. La redacció d’aquest document s’ha dut a terme durant aquest 2022 amb l’ajuda de l’empresa Territoris XL, especialitzada en aquests tipus de treballs, i l’intervenció dels serveis tècnics municipals.