santjuliaderamis.cat

REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

30 de març de 2021

El Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis, en sessió de 8 de març de 2021, va aprovar inicialment el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis.

El projecte de reglament es sotmet a informació pública per a la formulació d’al·legacions durant el període període del 15 de març al 30 d’abril de 2021.

El text del projecte d’ordenança es pot consultar CLICANT AQUÍ. Les al·legacions es poden presentar a l’adreça de correu-e sjramis@santjuliaderamis.cat o presentant una instància per registre prèvia petició de cita o bé a través de la Seu electrònica amb signatura electrònica.

En cas que durant el termini d’exposició pública no es formulin al·legacions ni suggeriments, el reglament s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’un nou acord.