santjuliaderamis.cat

L’Ajuntament aprova noves mesures per les entitats, establiments comercials i famílies afectades per un ERTO

12 de juny de 2020

L’Ajuntament de #StJuliaDeRamis #Medinya aprova noves  ajudes per les entitats, establiments comercials i famílies (afectades per un ERTO):

👉 Bases reguladores per la concessió d’ajudes extraordinàries a les entitats Municipals:

✅ Ampliació del termini de justificació de despesa fins el 30/5/21.
✅ Ampliació de les ajudes fins a 500€ en funció de les despeses.

👉 Bases reguladores per la concessió d’ajudes a establiments comercials i empreses del Municipi:

✅ Exempció fins el 31/12/20 del preu públic per l’ocupació de via pública de les terrasses.
✅ Bonifiació del 100% de la taxa de recollida de deixalles fins l’aixecament de l’estat d’alarma.
✅ Reducció del 10% d’IBI.
✅ Reducció del 10% IVTM.
✅ Ajut pagament últim rebut d’autònom

👉 Bases reguladores per la concessió d’ajudes a famílies empadronades al Municipi afectades per un ERTO:

✅ Reducció fins un 15% IBI.
✅ Reducció fins un 15% IVTM.
✅ Reducció fins un 15% taxa recollida deixalles.

IMPORTANT: A CONTINUACIÓ S’ADJUNTEN LES BASES DE CADA UNA DE LES AJUDES, PERÒ FINS A LA SEVA APROVACIÓ DEFINITIVA NO ES PODRAN SOL·LICITAR (us informarem novament quan estiguin aprovades definitivament i es puguin sol·licitar ). LES AJUDES ES PODRAN DEMANAR FINS EL 30.09.2020.

  • Consulta les bases reguladores per a la concessió d’ajuts directes pels veïns i veïnes de Sant Julià de Ramis amb caràcter excepcional clicant aquí
  • Consulta les bases reguladores per a la concessió d’ajudes extraordinàries a les entitats inscrites al registre municipal d’entitats del municipi de Sant Julià de Ramis i Medinyà com a conseqüència de la situació generada pel COVID-19 clicant aquí
  • Consulta les bases reguladores per a la concessió d’ajudes a famílies empadronades al municipi de Sant Julià de Ramis i Medinyà com a conseqüència de la situació generada pel COVID-19 clicant aquí
  • Consulta les bases reguladores per a la concessió d’ajudes a establiments comercials, empreses i autònoms del municipi de Sant Julià de Ramis i Medinyà com a conseqüència de la situació generada pel COVID-19 clicant aquí