santjuliaderamis.cat

EL DIPSALUT CONCEDEIX UN AJUT A L’AJUNTAMENT PEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE LA SALUT

30 de setembre de 2021

El DIPSALUT, organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, ha concedit un ajut de 10.419,40.-€ a l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis pel finançament (72%) del programa de promoció de la salut integrat pels serveis de l’ESPAI RESPIR-PROGRAMA D’ACTIVACIÓ PER A GENT GRAN, l’ATENCIÓ PSICOLÒGICA, el SERVEI DE SALUT COGNITIVA i el SERVEI D’ATENCIÓ EN PERSONES EN SERVEIS PSICOLÒGICS, serveis que actualment dirigeix i gestiona l’entitat JUBILUS GERONTOLOGIA.

El programa aplega una sèrie d’actiivtats i serveis que, per una banda, permeten oferir a les famílies un conjunt d’intervencions no farmacològiques que permeten fomentar el manteniment i l’optimització de les seves capacitats mentals, físiques i socials obtenint un resultat clínic rellevant en l’usuari/a i a qui l’envolta. Alhora, els seus familiars, persones referents que esdevenen cuidadors,disposen de temps lliure i poden demanar serveis d’orientació, suport i assessorament amb el psicòleg, i per l’altra ofereixen atenció, orientació i assessorament psicològic a partir de sessions de psicoteràpia individuals i grups de suport. Així mateix es programa també ofereix de forma coordinada amb el plantejament general tallers de memòria i sessions d’activitat física per gent gran.

Les vies d’accés i participació en el servei que s’estableixen són:

  • Per iniciativa pròpia: accedint directament a l’Ajuntament sol·licitant-ho.
  • Via serveis socials: el personal tècnic del servei deriva casos susceptibles de requerir-lo.
  • Via els equips de salut: per mitjà dels serveis mèdics o d’infermeria de referència.

 

De moment la valoració que en fan les families usuàries és molt positiva i això ens anima a seguir oferint-lo.

logo dipsalut